Privacyverklaring

Advobug vindt de bescherming van uw privacy erg belangrijk. Wij streven er dan ook naar om uw persoonsgegevens op een wettelijke, eerlijke en transparante manier te verwerken.

In onderhavige privacyverklaring leggen wij uit welke informatie wij over u verzamelen, waar wij die informatie voor gebruiken en aan wie wij deze informatie doorgeven. Tevens vindt u in deze privacyverklaring terug welke rechten u heeft en hoe u deze kunt uitoefenen.

In het kort komt onze privacyverklaring er op neer dat dat wij uw persoonsgegevens:

  • Alleen gebruiken voor doeleinden die met u zijn overeengekomen;
  • Niet aan derden verkopen;
  • Zorgvuldig beveiligen.

Wanneer u bijkomende vragen heeft, of wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud van deze privacyverklaring dan kan u ons steeds contacteren door een e-mail te sturen naar info@advobug.be.